Frontbladet svänger ± 40°.

Bredd: 3 000 mm
Längd: 1 000 mm
Höjd: 1 100 mm.

Bogseringsögla fram på bladet.
Låsbar kättinglåda med gallerbotten på baksidan av bladet.
Stålhållare för extra stål.
Chockventil.

Förfrågan

Förnamn
Efternamn
Email
Tel
Avser produkt
Meddelande