YPV-Isriv är försedd med avtagbar belastningslåda.
Bladet svänger  ± 45°.
Lastmaskinen behåller full driv- och styrförmåga under isrivningen.

Förfrågan

Förnamn
Efternamn
Email
Tel
Avser produkt
Meddelande