Längd vinge 3355mm
Breddar 3995mm från maskinens centrum
Kan även användas för snödikning genom att tilta vingen med lastaren bakåt

Förfrågan

Förnamn
Efternamn
Email
Tel
Avser produkt
Meddelande