För spets på jobbet. River upp tjälad mark eller lösare bergarter, till exempel kalk eller sandsten. Tjälrivaren går också att nyttja för att riva upp gamla stubbar, gammal asfalt samt lättare betongkonstruktioner.

Kraftig konstruktion.

Förfrågan

Förnamn
Efternamn
Email
Tel
Avser produkt
Meddelande