Fördelarna med Ytfräsen YTF – 420

Arbetsmiljö och ergonomi
Säker och avlastande arbetsmiljö
Man slipper damm och ljud vid blästringsarbete
Undviker arbetsskador och förslitningar som vid manuell slipning utförs vid dålig och osäker arbetsmiljö

Ekonomi

Snabb borttagning av tjära
Snabbare montering och färdigställande
Kort entreprenadtid
Högre kvalitet
Mer tjära borttaget från vägg
Förbättrar fuktvandringen genom väggen
Jämn yta att sätta isoleringen emot
Klarar lätt gällande krav från isoleringsleverantörer

Förfrågan

Förnamn
Efternamn
Email
Tel
Avser produkt
Meddelande